तरस प्राणी माहिती Taras Animal Information in Marathi

Taras Animal Information in Marathi – Hyena Animal information in Marathi तरस प्राण्याविषयी माहिती तरस (hyena) कुत्र्यासारखी दिसते पण कुत्र्याच्या प्रजातीतील प्राणी नाही आणि हा एक वन्य प्राणी आहे. हा प्राणी कुत्र्यासारखा दिसतो आणि त्याचा आकार आणि रंग कुत्र्यासारखाच आहे. पण मनोरंजक गोष्ट म्हणजे ती मांजरीशी जवळून संबंधित आहे. मादी तरस हे पुरुषांपेक्षा वजनाने जड असतात आणि त्यांचे वजन ७५ ते ८० किलो पर्यंत असते. स्पॉटेड तरसचा आकार ५.५ ते ६ फुटांपर्यंत आहे. तपकिरी तरसचा आकार ५.२५ फूट आहे तर वजन ६५ ते ७० किलो पर्यंत आहे.

धारीदार तरसचा आकार ३.५ फूट पर्यंत आहे तर वजन ३५ ते ४० किलोग्राम पर्यंत आहे. हायनाच्या शरीराच्या केसांचा रंग तपकिरी आहे आणि पट्टेदार तरसला हलके काळे पट्टे देखील असतात. ठिपकेदार तरसच्या शरीरावर काळे डाग असतात. हा प्राणी आफ्रिका आणि आशिया खंडामध्ये आढळतो आणि भारत देशामध्ये तसेच आफ्रिकेच्या सहारा वाळवंटातही आढळतो.

पट्टेदार तरसमध्ये प्रजातींची संख्या सर्वाधिक आहे. आफ्रिका आणि आशिया खंडांमध्ये हे मुबलक प्रमाणात आढळते. ब्राउन तरस फक्त आफ्रिकेच्या मर्यादित भागात आढळतात. तपकिरी तरस प्रजातींमध्ये कमीतकमी प्रजाती आहेत.

तरस (hyena) हा प्राणी हाइनेडी (Hyaenidae) कुटुंबातील मांसाहारी सस्तन प्राणी आहेत आणि हा प्राणी अॅनिमलिया वर्गातील आहे. तरस प्राण्याचे सरासरी आयुष्य १२ ते २५ वर्षे असते. हायनाचे वैज्ञानिक नाव ह्येनडी असे आहे आहे.

taras animal information in marathi
taras animal information in marathi

तरस प्राणी माहिती – Taras Animal Information in Marathi

सामान्य नावतरस
इंग्रजी नावhyena
हिंदी नावलकडबग्घा
वैज्ञानिक नावह्येनडी
वर्गअॅनिमलिया
कुटुंबहाइनेडी (Hyaenidae 
वजन४० ते ८० किलो
उंची३ ते ६ फुट
आयुष्य१२ ते २५ वर्ष
निवास्थानतरस हा प्राणी जंगले आणि गवताळ प्रदेशात आढळतात तसेच हा प्राणी वाळवंटामध्ये देखील आढळतो.
आहारया प्राण्याच्या अन्नामध्ये सिंहाचे पिल्लू, पक्षी, मासे, कोल्हे, सरडे, अंडी इ. असते

तरस हा प्राणी कोठे व कसा राहतो – habitat

तरस हा प्राणी शक्यतो गटामध्येच आढळतो आणि एका गटामध्ये सुमारे ७५ ते ८० तरस प्राणी असतात. या गटामध्ये नर आणि मादी दोघेही असतात. मादी तरस गटामध्ये खूप आक्रमक आणि सक्रीय असते आणि ती जास्त आक्रमक असल्यामुळे नराला देखील घाबरवते.

तरस हा प्राणी जंगले आणि गवताळ प्रदेशात आढळतात तसेच हा प्राणी वाळवंटामध्ये देखील आढळतो. हा प्राणी मोठ्या प्रमाणात आफ्रिका आणि आशिया खंडामध्ये आढळतो आणि भारत देशामध्ये तसेच आफ्रिकेच्या सहारा वाळवंटातही आढळतो.

तरस प्राण्याचा आहार – food 

तरस हा मांसाहारी प्राणी आहे आणि या प्राण्याच्या अन्नामध्ये सिंहाचे पिल्लू, पक्षी, मासे, कोल्हे, सरडे, अंडी इ. असते आणि  मुख्यतः हा प्राणी कळपांमध्ये शिकार करतो. हायनाला रात्री शिकार करायला आवडते. कीटकभक्षी तरस दीमक खातो आणि तरस प्राण्याच्या इतर प्रजाती फक्त मांस खातात.

तरस या प्राण्यांचा विणीचा हंगाम आणि सवयी – mating season and habits 

केवळ भिन्न गटातील नर आणि मादी एकमेकांशी संबंध बनवतात. जेव्हा पुरुष तरुण असतो, तेव्हा त्याला गटातून काढून टाकले जाते आणि तो दुसऱ्या गटाच्या मादीशी जुळतो. सुमारे तीन महिन्यांच्या गर्भधारणेनंतर, मादी तरस २ ते ४ पिल्लांना जन्म देते. गटातील इतर प्राणी बाळासाठी अन्नाची व्यवस्था करतात. बाळाचे डोळे एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ बंद राहतात. तरसचे पिल्लू पहिले ६  महिने आईचे दूध पिते.

तरस प्राण्याच्या प्रजाती – species 

तरस प्राण्याच्या एकूण ४ प्रजाती सध्या जिवंत आहेत. यामध्ये पट्टेदार तरस , तपकिरी तरस,  कीटकनाशक तरस आणि स्पॉटेड तरसचा समावेश आहे.

 • पट्टेदार तरस 

पट्टेदार तरस प्राण्याच्या शरीरावर पट्टे असतात आणि यामुळे त्याला पट्टेदार तरस म्हणतात. पट्टेदार तरस च्या शरीरावर बनवलेल्या पट्ट्यांचा रंग हलका काळा असतो.

 • तपकिरी तरस 

तपकिरी तरस हे एक अतिशय कठीण जीवन जगतात. ते जंगलात राहतात आणि जंगलातच शिकार करतात त्याचबरोबर मादी तरस आपल्या पिल्लांना जंगलातच जन्म देते आणि त्यांचे घर देखील जंगलातच असते. तपकिरी तरस नैसर्गिकरित्या शिकारी नसतात आणि म्हणूनच ते उरलेले अन्न खातात.

तपकिरी तरस फळे, मासे, अंडी खातात. तपकिरी तरस संधीसाधू शिकारी आहेत. जेव्हा त्यांना संधी मिळते तेव्हा ते शिकार केलेले अन्न चोरते आणि त्यांना खातो.

 • कीटकनाशक तरस

कीटकनाशक तरस हे कीटकभक्षी प्राणी असतात म्हणून त्यांना कीटकनाशक तरस म्हणतात. या प्रकारचे तरस फक्त वेगवेगळ्या प्रकारचे कीटक खातात.

 • स्पॉटेड तरस 

तरस या प्राण्याच्या या चार प्रजातींपैकी स्पॉटेड तरस हि जात विशेष मानली जाते. कारण या प्रजातीचे प्राणी भयानक आहेत आणि शरीराने देखील दणकट आहेत त्याचबरोबर स्पॉटेड तरस नैसर्गिकरित्या शिकारी आहेत.

तरस प्राण्याची काही अनोखी तथ्ये – interesting facts about hyena 

 • तरसचे आयुष्य सुमारे १० ते २० वर्षे असते तर तपकिरी तरस प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.
 • कधीकधी हा प्राणी त्याच्या स्वतःच्या प्रजातींचे तरस खातो.
 • हा प्राणी चिंपांझीपेक्षा हुशार असतो.
 • या प्राण्याचे पुढचे पाय मागच्या पायांपेक्षा मोठे आहेत तसेच हा प्राणी ताशी सुमारे ६० किलोमीटर वेगाने धावतो.
 • हा प्राणी आफ्रिका आणि आशिया खंडामध्ये आढळतो आणि भारत देशामध्ये तसेच आफ्रिकेच्या सहारा वाळवंटातही आढळतो.
 • मादी तरस एका वेळी २ ते ४ पिल्लांना जन्म देवू शकते आणि जन्मानंतर पिल्लांचे डोळे काही काळासाठी बंद असतात.
 • तरस प्राण्यांमध्ये हाडे मोडण्याची शक्ती असते आणि हे एका झटक्यात हाडे मोडू शकतात.
 • हायना कोणत्याही प्राण्याचे कुजलेले मांस खाऊन घाण काढून टाकते आणि पर्यावरणाला दूषित होण्यापासून वाचवते.
 • ज्यावेळी तरस हा प्राणी शिकार करतो तेव्हा ते सर्वप्रथम शिकारीला चारही बाजूंनी घेरतात आणि नंतर कळपामध्ये आणि गटात शिकारीवर हल्ला करतात.
 • हा प्राणी मानवावर कधीही हल्ला करू शकतो आणि तो मानवांसाठी धोकादायक सिद्ध होऊ शकतो. त्याचबरोबर तरस हा प्राणी पाळीव प्राण्यांवर देखील हल्ला करू शकतात आणि त्यांना हानी पोहोचवू शकतात.
 • तरस हा प्राणी एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी आवाज, पाठ आणि सिग्नल वापरतात.
 • तरस या प्राण्याचे खूप विचित्र हसणे असते तसेच जेव्हा ते ओरडतात, तेव्हा ते त्यांच्या किंचाळण्याचा आवाज हास्यासारखा मानतात आणि तरस जेव्हा शिकार म्हणून अन्न मिळवतात तेव्हाच हसतात.
 • मादी तरसचे वजन नर तरस पेक्षा ३० पट जास्त असते.
 • एकमेकांवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी शावक एकमेकांशी लढतात. कधीकधी हा लढा त्यांच्यासाठी जीवघेणा ठरतो.
 • हे प्राणी त्यांच्या विष्ठा सह त्यांच्या प्रदेश चिन्हांकित करतात.
 • अन्न आणि इतर गरजांसाठी नर स्पॉटेड तरस प्राण्यांना प्रमुख मादी तरस प्राण्यांमार्फत त्रास दिला जातो.

तरस प्राण्याबद्दल काही प्रश्न – questions

 • तरस माणसांना खातात का?

स्पॉटेड तरस आणि लहान धारीदार तरस हे दोन्ही शक्तिशाली शिकारी आहेत जे प्रौढ माणसाला ठार मारण्यास सक्षम आहेत आणि जेव्हा अन्न कमी असते तेव्हा ते लोकांवर हल्ला करतात.

 • कुत्रा तरस प्राण्याला मारू शकतो का?

आफ्रिकन वाइल्ड डॉगला तरसवर लढाईत वर्चस्व गाजवणे फार कठीण नाही. तरस हा प्राणी आकाराने कुत्र्यापेक्षा मोठा असूनही आफ्रिकन जंगली कुत्रा अजूनही लढाई जिंकेल.

 • तरस काय खातो?

ठिपकेदार हतरस हे आजूबाजूचे काही सर्वात मांसाहारी प्राणी आहेत आणि म्हणूनच ते खूप भितीदायक आणि भक्षकांच्या विस्तृत वर्गीकरणामध्ये समाविष्ट केले गेले आहेत.

वरील सर्व गोष्टी पाहून आपणास अंदाज लागला तरस प्राण्याची संपूर्ण माहिती प्रजाती, जीवन taras animal information in marathi wikipedia या विषयी थोडक्यात माहिती मिळाली असेलच. hyena animal information in marathi language हा लेख आपल्याला आवडल्यास आपल्या मित्र परिवारासोबत फेसबुक ओट्सअप्प सारख्या विविध सोशियल मेडिया वरून माहिती पोहचवा. तसेच hyena information in marathi wikipedia हा लेख कसा वाटला व अजून काही तरस information about hyena in marathi विषयी राहिले असेल तर आपण comments द्वारे कळवू शकता धन्यवाद.

आम्ही दिलेल्या information on taras in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू. अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

Leave a Comment

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!