हाउसकीपिंग विषयी माहिती Housekeeping Information in Marathi

housekeeping information in marathi – housekeeping meaning in marathi हाउसकीपिंग विषयी माहिती, हॉटेलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची कामे असतात आणि ती कामे करण्यासाठी वेगवेगळे विभाग असतात आणि त्यामधील हाऊसकीपिंग हा देखील एक विभाग असतो आणि हा विभाग कोणत्याही हॉटेलमधील एक महत्वाचा भाग असतो आणि आज आपण या लेखामध्ये हाऊसकीपिंग विषयी माहिती पाहणार आहोत. हाऊसकीपिंग हा हॉटेलमधील एक महत्वाचा भाग आहे आणि हा विभाग हॉटेलमधील स्वच्छता राखण्यासाठी मदत करते.

हाऊसकीपिंग हा हॉटेलमधील देखभाल, स्वच्छता, खोल्या, हॉटेलचा मागचा एरिया, सार्वजनिक क्षेत्रे या सर्व गोष्टींची देखभाल करण्याची जबाबदारी या विभागावर असते. जर तुमचे हॉटेल आणि हॉटेलमधील खोल्या ह्या अस्वच्छ असेल तर त्या हॉटेलची प्रतिष्ठा कमी होते किंवा खराब होते त्यामुळे हॉटेल स्वच्छ ठेवणे आवश्यक असते आणि हि जबाबदारी हाऊसकीपिंग विभागाची असते.

housekeeping information in marathi
housekeeping information in marathi

हाउसकीपिंग विषयी माहिती – Housekeeping Information in Marathi

हाऊसकीपिंग म्हणजे काय – housekeeping meaning in marathi

 • हाऊसकीपिंगमध्ये हॉटेलमध्ये येणाऱ्या पाहुण्यांना चांगले प्रसन्न, स्वच्छ, सुरक्षित आणि आरामदायी वाटावे म्हणून हॉटेलमध्ये तसे वातावरण निर्माण करणे.
 • हाऊसकीपिंग हा हॉटेलमधील एक विभाग आहे ज्यामध्ये कर्मचारी काम करत असतात आणि ते हॉटेलमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांना किंवा अतिथींना चांगले वाटावे म्हणून त्यांचे स्वागत चांगल्या प्रकारे करतात, तसेच त्यांच्या खोलीमध्ये चांगल्या सुविधा पुरवतात तसेच हॉटेल मध्ये स्वच्छता ठेवतात जेणेकरून हॉटेल मध्ये मुक्काम करणाऱ्या ग्राहकाला किंवा अतिथीला आरामदायक आणि सुखदायक वातावरणामध्ये चांगल्या प्रकारे राहता येईल.

हाऊसकीपिंगचे मुख्य उद्देश – main objectives

हाऊसकीपिंग हे हॉटेलमधील एक विभाग आहे ज्यामध्ये हॉटेलमध्ये आलेल्या अतिथीची काळजी घेण्यासाठी आणि त्याला प्रसन्न वाटावे म्हणून काही कृती केल्या जातात.

 • हाऊसकीपिंग ह्या विभागाचे मुख्य काम हे हॉटेल मध्ये स्वच्छता राखणे हे असते.
 • त्याचबरोबर सर्व कर्मचाऱ्यांच्याकडून हॉटेलमध्ये येणाऱ्या अतिथी पर्यंत विश्वासार्ह सेवा, विनम्रता सुनिश्चित करणे.
 • हॉटेल मध्ये येणाऱ्या अतिथींची काळजी आणि सोयी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि विभागाच्या सुरळीत कामकाजात जास्तीत जास्त कार्यक्षमता प्राप्त करणे.
 • हॉटेलमध्ये येणाऱ्या पाहुण्यांचे चांगल्या प्रकारे स्वागत करणे.

हाऊसकीपिंग विभागाच्या जबाबदाऱ्या – responsibilities

हाऊसकीपिंग विभागाच्या हॉटेलमध्ये काही जबाबदाऱ्या असतात आणि त्या कोणकोणत्या असतात ते खाली आपण पाहूया.

 • हॉटेल मधीलहाऊसकीपिंग या विभागाची महत्वाची जबाबदारी म्हणजे संपूर्ण हॉटेल स्वच्छ ठेवणे जेणेकरून हॉटेल मधील येणाऱ्या अतिथीला प्रसन्न वाटावे.
 • हॉटेलमधील हाऊसकीपिंग या विभागामध्ये जितके कर्मचारी आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना एक सारखा गणवेश प्रदान करा ज्यामुळे तो विभाग ओळखण्यासाठी किंवा त्या विभागातील कर्मचारी ओळखण्यासाठी मदत होईल.
 • या विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितता आणि काही सुरक्षा नियमांची माहिती देणे आवश्यक असते आणि विभागाच्या मुख्य लोकांनी त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना माहिती देणे आवश्यक असते.
 • खोल्या, हेल्थ क्लब, बँक्वेट हॉल, रेस्टॉरंट, कॉन्फरन्स हॉल या सारख्या हॉटेलच्या काही भागांच्यामध्ये आवश्यक ती कपडे पुरवणे.
 • त्याचबरोबर इतर विभागांशी चांगले कामकाज संबध प्रस्थापित करणे.
 • हॉटेलमध्ये फुलांची सजावट करणे, सर्व वस्तू आपल्या ठिकाणावर आहेत कि नाही याची काळजी घेणे तसेच हॉटेलमधील इतर देखभाल देखील करणे.
 • तसेच हॉटेल मध्ये आलेल्या अतिथीच्या कोणत्याही तक्रारी, शंका आणि विनंत्या असतील तर त्या चांगल्या प्रकारे हाताळणे.

हॉटेलमधील हाऊसकीपिंग क्षेत्रे – Hotel housekeeping information in marathi

हॉटेलमध्ये हाऊसकीपिंग कामे करण्यासाठी काही क्षेत्रे असतात आणि ती क्षेत्रे दोन भागांच्यामध्ये विभागलेली असतात हॉटेलसमोरील भाग आणि हॉटेलच्या बाहेरील भाग. खाली आपण हॉटेलमधील हाऊसकीपिंग क्षेत्रे पाहूया.

हॉटेलसमोरील भागहॉटेलच्या बाहेरील भाग
पूल आणि अंगण क्षेत्रप्रशासकीय कार्यालये
अतिथी कक्षस्टोरेज क्षेत्रे
जेवणाच्या खोल्या आणि रेस्टॉरंटव्यवस्थापन कार्यालये
व्यायामशाळा खोल्याकर्मचारी लॉकर खोल्या
कॉरीडॉरकपडे धुऊन मिळवण्याचे ठिकाण खोली
बँक्वेट हॉलक्लोकरूम
बाग 
मनोरंजन खोल्या 
बैठकीच्या खोल्या 

हाऊसकीपिंगचे हॉटेल मधील महत्व – Hotel housekeeping meaning in marathi

 • प्रत्येक हॉटेल हे निश्चित धोरणे आणि प्रक्रियांच्या संचावर चालते. हाऊसकीपिंग कर्मचारी हॉटेलसाठी धोरणे आणि कार्यपध्दती तयार करण्यासाठी जबाबदार असतात. यांच्यामार्फत हॉटेलमध्ये आलेल्या अतिथींना खोल्यांच्यामध्ये सर्व आवश्यक सुविधांचा पुरवठा करतात.
 • हॉटेलचा मुख्य उद्देश हा हॉटेलमध्ये येणाऱ्या पाहुण्यांना त्यांच्या निवासादरम्यान आरामदायक वाटणे हा आहे आणि हाऊसकीपिंग कर्मचारी आवश्यक सुविधा देऊन खोलीमध्ये स्वागतपूर्ण वातावरण निर्माण करतात.
 • तसेच काही हॉटेल मध्ये पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी त्या ठिकाणी ताजी फुले देखील ठेवली जातात ज्यामुळे हॉटेलमध्ये येणाऱ्या अतिथींना प्रसन्न वाटेल.
 • काही हॉटेल्स मध्ये अतिथींना प्रभावित करण्यासाठी मोफत नाश्ता दिला जातो आणि हे हाऊसकीपिंग कर्मचाऱ्यांचे काम असते.
 • हाऊसकीपिंग विभागाला हॉटेलचे सर्व खोल्या, हॉलवे, जिने, लिफ्ट हे स्वच्छ आहे कि नाही हे पाहणे आवश्यक असते तसेच ते अतिथींच्या सुरक्षेसाठी रोज सर्व सामान्य जागा स्वच्छ करतील आणि हॉटेलचा सर्व भाग स्वच्छ आणि सुरक्षित असल्यामुळे अतिथींच्यावर हॉटेलचा चांगला प्रभाव पडण्यास मदत होते.
 • हाऊसकीपिंग विभाग ग्राहकांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी देखील जबाबदार असतात म्हणजेच ते अभ्यागतांच्या हालचाली तपासण्यासाठी ते कॅश काउंटरवर सीसीटिव्ह सारखी सुरक्षा साधने ठेवणे तसेच हाऊसकीपिंग कर्मचारी प्रत्येक खोलीचे कुलूप देखील तपासातील आणि कुलूप उघडण्यासाठी नवीन चावी ग्राहकांना प्रदान करतील.
 • बरेच ग्राहक हे मुक्कामासाठी भेट देतात आणि त्यांना हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये किरकोळ समस्यांना तोंड ध्यावे लागते आणि हाऊसकीपिंग विभाग हा या तक्रारींच्याकडे लक्ष देते त्याच बरोबर त्यांच्या छोट्या मोठ्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत करते.

आम्ही दिलेल्या housekeeping information in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.

मित्रानो तुमच्याकडे जर हाउसकीपिंग विषयी माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या housekeeping meaning in marathi या Hotel housekeeping information in marathi article मध्ये update करू, मित्रांनो हि information about housekeeping services in marathi माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये housekeeper meaning in marathi Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

Leave a Comment

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!