गतिज ऊर्जा म्हणजे काय Kinetic Energy Meaning in Marathi

kinetic energy meaning in marathi – kinetic energy definition in marathi गतीज ऊर्जा माहिती आज आपण या लेखामध्ये गतीज ऊर्जा म्हणजे काय आणि गतीज ऊर्जा कशा प्रकारे कार्य करते ते पाहूया. गतीज ऊर्जा म्हणजे एकादी निर्जीव वस्ती किंवा सजीव व्यक्तीचे गतीच्या आधारे करत असलेले मोजमाप म्हणजे गतीज ऊर्जा होय आणि यामध्ये चालणे, पडणे, उडी मारणे, पळणे आणि फेकणे या प्रकारच्या कृतींचा समावेश होत्तो आणि याच्या वेगाचे मोजमाप हे गतीज ऊर्जेमध्ये केले जाते.

आपल्याला ज्यावेळी एकाद्या वस्तूला ऊर्जा किंवा तिची हालचाल करायची असेल तर आपल्याला त्या वस्तूला हलवण्यासाठी हालचाल करावी लागते किंवा त्यावेळी त्यावर काम करावे लागते आणि मग आपली ऊर्जा त्या वस्तूवर हस्तांतरित होते आणि त्या हस्तांतरित झालेल्या उर्जेला आपण गतीज ऊर्जा म्हणून ओळखू शकतो. असे म्हटले जाते कि वस्तुमान आणि वेग या वर गतीज ऊर्जा मोजली जाते.

जसे कि जर रस्त्यावरून जात असलेल्या दुचाकीचा वेग जास्त आहे असे वाटत असले तरी तुलनेने रस्त्यावरून जाणाऱ्या कारचा वेग हा जास्त असतो कारण त्याचे वस्तुमान देखील जास्त असते आणि म्हणून याची गतीज ऊर्जा देखील जास्त असते. गतीज उर्जेचे काही प्रकार आहेत ते म्हणजे ट्रान्सलेशनल, रोटेशनल, कंपनात्मक असे तीन प्रकार आहेत. गतीज उर्जेचे मानक एकक हे ज्युल (J) आहे आणि ज्युल हे सर्वसाधारणपणे उर्जेचे मानक आहे.

kinetic energy meaning in marathi
kinetic energy meaning in marathi

गतिज ऊर्जा म्हणजे काय – Kinetic Energy Meaning in Marathi

गतीज ऊर्जा व्याख्या – kinetic energy definition in marathi

 • आपल्याला ज्यावेळी एकाद्या वस्तूला ऊर्जा किंवा तिची हालचाल करायची असेल तर आपल्याला त्या वस्तूला हलवण्यासाठी हालचाल करावी लागते किंवा त्यावेळी त्यावर काम करावे लागते आणि मग आपली ऊर्जा त्या वस्तूवर हस्तांतरित होते आणि त्या हस्तांतरित झालेल्या उर्जेला आपण गतीज ऊर्जा म्हणून ओळखू शकतो.
 • गतीज ऊर्जा म्हणजे एकादी निर्जीव वस्ती किंवा सजीव व्यक्तीचे गतीच्या आधारे करत असलेले मोजमाप म्हणजे गतीज ऊर्जा (kinetic energy) होय आणि यामध्ये चालणे, पडणे, उडी मारणे, पळणे आणि फेकणे या प्रकारच्या कृतींचा समावेश होत्तो आणि याच्या वेगाचे मोजमाप हे गतीज ऊर्जेमध्ये केले जाते.

गतिज ऊर्जा उदाहरण मराठी

असे म्हटले जाते कि वस्तुमान आणि वेग या वर गतीज ऊर्जा मोजली जाते जसे कि जर रस्त्यावरून जात असलेल्या दुचाकीचा वेग जास्त आहे असे वाटत असले तरी तुलनेने रस्त्यावरून जाणाऱ्या कारचा वेग हा जास्त असतो कारण त्याचे वस्तुमान देखील जास्त असते आणि म्हणून याची गतीज ऊर्जा देखील जास्त असते.

गतीज उर्जेचे मोजमाप कसे करावे

गतिज ऊर्जा सूत्र मराठी – kinetic energy formula

KE = ½ X m X v2

 • m : वस्तुमान
 • v : वेग

गतीज उर्जेचे मानक एकक हे ज्युल ( J )  आहे आणि ज्युल हे सर्वसाधारणपणे उर्जेचे मानक आहे आणि उर्जेच्या इतर युनिट्स मध्ये न्यूटन मीटर ( NM ) आणि किलोग्रॅम मीटरचा वर्ग सेकेंदच्या वर्गामध्ये ( kg m2 / s2  ) या गोष्टींचा समावेश आहे.

गतीज उर्जेची उदाहरणे – 5 examples of kinetic energy

 • आपल्याला माहित आहे कि विमानाचे वस्तुमान जास्त असते आणि त्याला उड्डाण करताना जास्त उर्जेची गरज असते आणि या उड्डाणासाठी खर्च कराव्या लागणाऱ्या उर्जेला गतीज ऊर्जा ( kinetic energy ) म्हणतात.
 • असे म्हटले जाते कि वस्तुमान आणि वेग या वर गतीज ऊर्जा मोजली जाते जसे कि जर रस्त्यावरून जात असलेल्या दुचाकीचा वेग जास्त आहे असे वाटत असले तरी तुलनेने रस्त्यावरून जाणाऱ्या कारचा वेग हा जास्त असतो कारण त्याचे वस्तुमान देखील जास्त असते आणि म्हणून याची गतीज ऊर्जा देखील जास्त असते.
 • जर नदीचा पाणी वाहण्याचा वेग हा जास्त नसला तरी त्या नदीचे वस्तुमान जास्त असते त्यामुळे त्या नदीची देखील गतीज ऊर्जा हि जास्त असते.
 • जेव्हा एखदा लघुग्रह अविश्वसनीय वेगाने पडतो तेव्हा त्याला प्रचंड प्रमाणामध्ये गतीज ऊर्जा असते.
 • कोणत्याही मोठ्या वस्तूचा वेग हा थोडा कमी असला तरी त्याचे वस्तुमान हे जास्त असते त्यामुळे त्या वस्तूच्या हालचालीसाठी हस्तांतरित ऊर्जा हि जास्त असू शकते म्हणजेच त्या संबधित वस्तूची गतीज ऊर्जा जास्त असू शकते.

गतीज उर्जेविषयी तथ्ये – facts about kinetic energy 

 • जर एखाद्या वस्तूचे वस्तुमान हे वाढवले किंवा दुप्पट प्रमाणात केले तर त्या वस्तूच्या गतीज ऊर्जेमध्ये देखील दुप्पट प्रमाणात वाढ होते असे म्हंटले जाते.
 • गणित तज्ञ आणि भौतिकशास्त्रज्ञ लॉर्ड केल्विन यांनी ‘गती ऊर्जा’ यांनी या शब्दाचा सर्वप्रथम वापर केला किंवा संकल्पना मांडली.
 • कायनेटिक हा शब्द किनेसीस या ग्रीक शब्दापासून आला आहे.
 • आपल्याला ज्यावेळी एकाद्या वस्तूला ऊर्जा किंवा तिची हालचाल करायची असेल तर आपल्याला त्या वस्तूला हलवण्यासाठी हालचाल करावी लागते किंवा त्यावेळी त्यावर काम करावे लागते आणि मग आपली ऊर्जा त्या वस्तूवर हस्तांतरित होते आणि त्या हस्तांतरित झालेल्या उर्जेला आपण गतीज ऊर्जा म्हणून ओळखू शकतो.
 • गतीज उर्जेचे मानक एकक हे ज्युल ( J ) आहे आणि ज्युल हे सर्वसाधारणपणे उर्जेचे मानक आहे.
 • गतीज उर्जेचे काही प्रकार आहेत ते म्हणजे ट्रान्सलेशनल, रोटेशनल, कंपनात्मक असे तीन प्रकार आहेत.
 • असे म्हटले जाते कि वस्तुमान आणि वेग या वर गतीज ऊर्जा मोजली जाते.

गतीज उर्जेविषयी विचारले जाणारे काही प्रश्न 

 • गतीज ऊर्जा म्हणजे काय ?

आपल्याला ज्यावेळी एकाद्या वस्तूला ऊर्जा किंवा तिची हालचाल करायची असेल तर आपल्याला त्या वस्तूला हलवण्यासाठी हालचाल करावी लागते किंवा त्यावेळी त्यावर काम करावे लागते आणि मग आपली ऊर्जा त्या वस्तूवर हस्तांतरित होते आणि त्या हस्तांतरित झालेल्या उर्जेला आपण गतीज ऊर्जा म्हणून ओळखू शकतो.

 • गतीज ऊर्जा कशावर अवलंबून असते ?

गतीज ऊर्जा ( kinetic energy ) हि त्या संबधित वस्तूच्या वस्तुमान आणि वेगावर अवलंबून असते.

 • गतीज ऊर्जा केंव्हा जास्त असते ?

गतीज ऊर्जा ( kinetic energy ) हि ज्यावेळी वस्तूचा वेग हा जास्त असतो आणि वस्तूचे वस्तुमान हे योग्य प्रमाणात असते त्यावेळी गतीज ऊर्जा हि जास्त असते.

 • गतीज उर्जेचे मानक एकक काय आहे ?

गतीज उर्जेचे मानक एकक हे ज्युल ( J )  आहे आणि ज्युल हे सर्वसाधारणपणे उर्जेचे मानक आहे.

 • गतीज उर्जेचे उदाहरण ?

आपल्याला माहित आहे कि विमानाचे वस्तुमान जास्त असते आणि त्याला उड्डाण करताना जास्त उर्जेची गरज असते आणि या उड्डाणासाठी खर्च कराव्या लागणाऱ्या उर्जेला गतीज ऊर्जा ( kinetic energy ) म्हणतात.

आम्ही दिलेल्या kinetic energy meaning in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.

मित्रानो तुमच्याकडे जर गतिज ऊर्जा म्हणजे काय माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या kinetic energy definition in marathi या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि 5 examples of kinetic energy माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

Leave a Comment

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!