सहकारी बँक माहिती Co Operative Bank Information in Marathi

Co Operative Bank Information in Marathi सहकारी बँक राष्ट्रीयीकृत बँका आणि सहकारी बँकांमधील फरक हा आहे की पूर्वीच्या संचालन आणि नियमन भारत सरकार करतात. याउलट सहकारी बँका भारत सरकारद्वारे नव्हे तर स्वतंत्र व्यक्तीद्वारे संचालित आणि नियमित केल्या जातात. राष्ट्रीयकृत बँका लोकांसाठी बनविल्या जातात. सदरच्या लेखामध्ये आपण सहकारी बँकेची माहिती पाहणार आहोत त्यांचे कामकाज कसे चालते त्यांचे प्रकार किती आहेत तसेच आपल्या महाराष्ट्रात किती व कोणत्या सहकारी बँका आहेत याची सखोल माहिती घेणार आहोत.

co operative bank information in marathi pdf
co operative bank information in marathi pdf
अनुक्रमणिका hide
1 सहकारी बँक माहिती – Co Operative Bank Information in Marathi

सहकारी बँक माहिती – Co Operative Bank Information in Marathi

सहकारी बँक म्हणजे काय – What is a co-operative bank?

सहकारी बँका किती प्रकारच्या आहेत? How many types of cooperative banks are there?

सहकारी बँका तीन प्रकारची आहेत ज्यात वेगवेगळ्या कार्ये आहेत: प्राथमिक पत संस्था. केंद्रीय सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँका.

केंद्रीय सहकारी बँकेचा अर्थ काय? What is mean by Central Cooperative Bank?

सहकारी बँका ही लहान वित्तीय संस्था आहेत जी शहरी आणि बिगर-शहरी दोन्ही भागातील लहान व्यवसायांना कर्ज देण्याची सुविधा देत असतात. हे भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) द्वारा नियंत्रित केले जाते आणि बँकिंग नियमन कायदा 19 U तसेच बँकिंग कायदे अधिनियम 1965 अंतर्गत येतात.

सहकारी बँकाचे प्रकार काय आहेत? What are the types of cooperative banks?

भारतातील सहकारी बँकांचे प्रकार: प्राथमिक सहकारी पत संस्था. प्राइमरी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी ही विशिष्ट भागात राहणारया कर्जदार आणि कर्जदारांची एक संघटना आहे.

 • केंद्रीय सहकारी बँका
 • राज्य सहकारी बँका
 • जमीन विकास बँका
 • शहरी सहकारी बँका

प्राथमिक सहकारी बँका काय आहेत? What are primary co-operative banks?

प्राथमिक सहकारी बँका, ज्याला नागरी सहकारी बँका (युसीबी) म्हणून ओळखले जाते, त्या संबंधित राज्यातील राज्य सहकारी संस्था अधिनियम किंवा बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 च्या तरतुदीनुसार सहकारी संस्था म्हणून नोंदणीकृत आहेत.

सहकारी बँकेत एफडी सुरक्षित आहे का? Is FD safe in cooperative bank?

हे समजून घ्या की सर्व वाणिज्यिक तसेच सहकारी बँकांचा ठेव विमा आणि पत हमी निगम (डीआयसीजीसी) अंतर्गत विमा उतरविला जातो. डीआयसीजीसीच्या नियमांनुसार चालू खाते, बचत खाते आणि ठेवींमधील सर्व ठेवींचा विमा उतरविला जाईल.

2021 मध्ये भारतात किती सहकारी बँका आहेत? How many cooperative banks are there in India in 2021?

तसेच या सहकारी बँका भारतीय रिझर्व्ह बँक द्वारा नियंत्रित केल्या जातात आणि बँकिंग नियमन कायदा 1949  बँकिंग कायदे अधिनियम 1965 द्वारे शासित होते आणि भारतात एकूण 31 सहकारी बँका आहेत जे स्वतंत्रपणे त्यांच्या कर्मचार्‍यांना सेवा देण्यासाठी सरकारी कंपन्यांतर्गत आहेत.

सहकारी बँकेचे कोणते फायदे आहेत? What are the advantages of a cooperative bank?

सहकारी बँकांचा फायदाः सहकारी बँका थेट आणि अप्रत्यक्ष अशा प्रकारे ग्रामीण पत उपलब्ध करतात. सहकारी पत प्रणालीचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे कर्जाचे स्वरूप बदलणे होय. सहकारी बँका सर्वसामान्यांमध्ये बचतीच्या सवयींचा विकास करुन बचत आणि गुंतवणूकीस प्रोत्साहित करतात.

सहकाराचे तोटे काय आहेत? What are the disadvantages of a cooperative?

 • सहकारी संस्थेचे तोटे खाली परिभाषित केले आहेत.
 • मर्यादित संसाधने
 • अक्षम व्यवस्थापन
 • प्रेरणा नसणे
 • कठोर व्यवसाय सराव
 • मर्यादित विचार
 • उच्च व्याज दर
 • गोपनीयतेचा अभाव
 • अयोग्य सरकारी हस्तक्षेप

सहकारी बँका आरबीआय अंतर्गत आहेत का?  Are cooperative banks under RBI?

सुधारणांनुसार, सहकारी संस्था ज्या बँका म्हणून कार्यरत असतात त्यांचे अनुसूचित वाणिज्य बँकांप्रमाणेच नियम असतात आणि त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमन केले जाते. सहकारी बँका आतापर्यंत सहकारी संस्था तसेच आरबीआयच्या दुहेरी नियंत्रणाखाली आहेत.

सहकारी बँक भारतात सुरक्षित आहे का? Is co-operative bank safe in India?

देशभरात 1,500 हून अधिक शहरी आणि बहु-राज्य सहकारी बँकांमध्ये 8.6 कोटीहून अधिक ठेवीदार आहेत आणि या सहकारी बँकांमध्ये त्यांचे  4.84 लाख कोटी रुपयांचे पैसे सुरक्षित आहेत, अशी माहिती आहे.

भारतातील सहकारी बँका कोण नियंत्रित करतात? Who controls cooperative banks in India?

नवीन अध्यादेशामुळे आरबीआयला बहु-राज्य सहकारी बँकांशिवाय राज्य सरकारकडे नोंदणीकृत सहकारी बँकांचे “नियंत्रण ” मिळू शकेल.

सहकारी बँकेचे मालक कोण आहेत?  Who is the owner of cooperative bank?

सहकारी बँका त्यांच्या ग्राहकांच्या मालकीच्या असतात आणि एका व्यक्तीच्या, एका मताच्या सहकार तत्त्वाचे पालन करतात. सहकारी बँका बर्‍याचदा बँकिंग आणि सहकारी कायद्यांतर्गत नियमित केल्या जातात.

राज्य सहकारी बँक – State Cooperative Bank

राज्य सहकारी बँकेचे कार्य खालील पैकी कोणते आहे? Which of the following is a function of state cooperative bank?

या सहकारी बँकांचे प्राथमिक कार्यः लहान कर्जदार आणि लहान व्यवसायांना कर्ज प्रदान करणे. टर्म लोन आणि वर्किंग कॅपिटल लोन यासारख्या पत सुविधा वाढविणे. शेअर्स आणि डिबेंचरच्या विरोधात अ‍ॅडव्हान्स देणे.

डीसीसीबीची कार्ये काय आहेत? What are the functions of Dccb?

डीसीसीबीचे कार्ये- सभासदांच्या पतपुरवठा गरजा भागवण्यासाठी बँकिंग व्यवसाय करणे. काही सोसायट्यांचे अधिशेष निधी ज्यांना निधीची कमतरता भासते त्यांच्याकडे वळवून पीएसीएसच्या समतोल केंद्र म्हणून काम करणे.

सहकारी बँकिंगच्या कोणत्या उणीवा आहेत? What are the following shortcomings of the co-operative banking?

एक सहकारी संस्था सामान्यत: अयोग्य व्यवस्थापनामुळे ग्रस्त असते. मर्यादित आर्थिक संसाधनांमुळे, सक्षम व्यावसायिक व्यवस्थापकीय कर्मचार्‍यांना कामावर ठेवण्याची आणि ठेवण्याची स्थिती सामान्यत: नसते. म्हणूनच, स्वतःच्या सदस्यावर अवलंबून रहावे लागते ज्यांना सामान्यत: कौशल्य आणि अनुभव नसतो.

सहकारी बँकेत किती रक्कम सुरक्षित आहे? How much amount is safe in cooperative bank?

बँकेचा प्रत्येक ठेवीदारास त्याच्या हक्काच्या आणि समान क्षमतेत ठेवलेल्या मूळ आणि व्याजाच्या रक्कमेच्या / बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या तारखेच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 5,00,000 (पाच लाख रुपये) पर्यंत विमा उतरविला जातो. एकत्रित / विलीनीकरण / पुनर्बांधणीची योजना अस्तित्त्वात येते.

सहकारी बँक व त्याचे कार्य काय आहे?  What is Cooperative Bank and its function?

केंद्रीय सहकारी बँकांचे मुख्य कार्य म्हणजे प्राथमिक सहकारी संस्थांना कर्ज देणे. तथापि, काही कर्ज व्यक्ती आणि इतरांना देखील दिले जाते. भांडवल: केंद्रीय सहकारी बँका स्वतःचे फंड, ठेवी, कर्ज आणि इतर स्त्रोतांकडून त्यांचे कार्य भांडवल वाढवतात.

सहकारी बँकेची वैशिष्ट्ये कोणती? What are the features of cooperative bank?

सहकारी बँकांची वैशिष्ट्ये:

 • ग्राहकांच्या मालकीच्या संस्था: सहकारी बँक सदस्य हे दोन्ही ग्राहक आणि बँकेचे मालक आहेत.
 • लोकशाही सभासद नियंत्रण: सहकारी बँका सदस्यांच्या मालकीची आणि नियंत्रित असतात, जे लोकशाही पद्धतीने संचालक मंडळ निवडतात.

नागरी सहकारी बँक माहिती Citizen Co-operative Bank Information

बँकेने रु. 1994-95 मध्ये 100 कोटी ठेवी. कामगिरीतील निरंतर उत्कृष्टतेच्या मान्यतेनुसार ऑक्टोबर 1996 मध्ये अनुसूचित बँकेचा दर्जा प्राप्त झाला. केंद्रीय निबंधक रेगेन यांच्यामार्फत बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत बँकेची नोंदणी झाली.

प्रथम नागरिक सहकारी बँकेचे नाव काय? What was the name of the First Citizen Cooperative Bank?

१९८९  मध्ये बडोदा प्रांतात स्थापना केली गेलेली अनोन्या सहकारी मंडली ही भारतातील सर्वात प्राचीन सहकारी पतसंस्था आहे.

सहकारी बँक यादी – co operative bank list

सहकारी बँकांची उदाहरणे कोणती? What are cooperative banks examples?

सहकारी बँकांची उदाहरणे आहेतः आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बँक लि., बिहार राज्य सहकारी बँक लि., छत्तीसगड राज्य सहकारी बँक मरीयाडिट, द गोवा राज्य सहकारी बँक लि., गुजरात राज्य सहकारी बँक लि. हरियाणा राज्य सहकारी बँक लि. इ

सहकारींचे बँकेचे तोटे काय आहेत? What are the  disadvantages of cooperatives?

 • गोपनीयतेचा अभाव
 • व्यवसायाची बुद्धिमत्ता नसणे: सहकारी संस्थांच्या सदस्याकडे सामान्यत: व्यवसायातील हुशार नसतात.
 • इंटरेस्ट नसणे
 • भ्रष्टाचार
 • म्युच्युअल व्याज नसणे:

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक माहिती pdfDistrict Central Co-operative Bank Information pdf

राज्य सहकारी बँक आणि प्राथमिक पत सहकारी संस्था यांच्यात दुवा म्हणून काम करणारी बँक जिल्हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणून ओळखली जाते. अकोल्यात महाराष्ट्रात प्रथम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक स्थापन केली गेली.

महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकांची यादी

1.अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
2.अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
3.अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
4.औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
5.बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
6.भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
7.बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
8.चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
9.धुळिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि
10.गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
11.जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
12.जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
13.कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
14.लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
15.मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
16.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
17.नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
18.नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
19.उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
20.परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
21.पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
22.रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
23.रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि
24.सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
25.सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
26.सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
27.सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
28.गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
29.ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
30.वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
31.यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.

वरील सर्व मजकूर पाहून आपणास थोडक्यात सहकारी बँकेबद्दल उपयुक्त अशी सर्व माहिती मिळाली असेलच. co operative bank information in marathi language हा लेख आपल्याला आवडल्यास आपल्या मित्र परिवारासोबत फेसबुक ओट्सअप्प सारख्या विविध सोशियल मेडिया वरून माहिती पोहचवा. तसेच co operative bank information in marathi pdf हा लेख कसा वाटला व अजून काही information about co operative bank in marathi pdf सहकारी बँकेबद्दल राहिले असेल तर आपण comments द्वारे कळवू शकता धन्यवाद.

आम्ही दिलेल्या co operative bank in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही  त्यामध्ये नक्की बदल करू. अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

4 thoughts on “सहकारी बँक माहिती Co Operative Bank Information in Marathi”

 1. सहकारी बँकेने शैक्षणीक कर्जावरील व्याज subsidy शासनाचे परिपत्रकानुसार सुरू केली आहे का..आणि मुलीचे साठी वेगळी व्याज दर सवलत योजना सुरू केलेली आहे का..

  उत्तर

Leave a Comment

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!