सुसर प्राण्याविषयी माहिती Susar Animal Information in Marathi

Susar Animal Information in Marathi सुसर प्राण्याविषयी माहिती सुसर हे क्रोकोडिलियन (crocodilian) कुटुंबातील सर्वात मोठ्या सदस्यांपैकी एक आहेत. सुसर हा राणी मगरी सारखेच दिसतात, परंतु त्यांच्याकडे एक विशिष्ट लांब, अरुंद थुंकी आहे, ज्यामुळे पाण्याचा प्रतिकार कमी होतो आणि त्यांना माशांची शिकार करण्यास मदत होते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ते जगातील फक्त चार नदी व्यवस्थांमध्ये राहत होते, परंतु आता ते अनेक भागात नामशेष झाले आहेत. सुसर हा प्राणी आता एक गंभीर लुप्तप्राय प्रजाती म्हणून सूचीबद्ध आहे.

सुसर ह्या प्राण्याचा लांबी ३ ते ६ मीटर (नर), २ ते ४ मीटर (मादी) असते त्याचबरोबर या प्राण्याचे वजन १५० ते २५५ पर्यंत असते. सुसरचे तोंड लांब, पातळ थुंकीने बनलेले असते आणि नर सुसरच्या थुंकीच्या शेवटी पिचरसारखा आकार राहतो, म्हणूनच त्याला सुसर म्हणतात. सुसर सहसा डिसेंबर आणि जानेवारी दरम्यान आणि पुन्हा कोरड्या हंगामात (मार्च आणि एप्रिल) सहवास करतात.

नर सुमारे १३ वर्षांच्या वयात लैंगिकदृष्ट्या परिपक्व होतात, जेव्हा त्यांच्या अनुनासिक बॉसचा विकास होतो. पुरुष त्यांच्या क्षेत्राभोवती पोहणे आणि नाकातील बॉसच्या मदतीने आवाज करतात आणि त्या आवाजाने ते अनेक जोडीदारांना आकर्षित करू शकतात.

susar animal information in marathi
susar animal information in marathi

सुसर प्राण्याविषयी माहिती – Susar Animal Information in Marathi

सामान्य नावसुसर
वैज्ञानिक नावगॅव्हिलिस गँगेटिकस (Gavialis gangeticus)
निवास्थाननदी किवा तलाव
आकार३ ते ६ मीटर (नर), २ ते ४ मीटर (मादी)
वजन१५० ते २५५ पर्यंत असते
आयुष्य२५ ते ३० वर्ष
आहारमासे, बेडूक, कासव, हरीण
भौगोलिक वितरणभारत, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि बांगलादेश

सुसर प्राण्याची शरीर रचना आणि वर्णन – discription 

सुसर हा प्राणी दिसायला मगरी सारखाच असतो आणि आकाराने देखील तेवढाच असतो पण त्याचा आणि मगरी मधील वेगळेपणा म्हणजे त्यांच्या अत्यंत लांबलचक, अरुंद थुंकी. त्याचबरोबर ते गुळगुळीत, आच्छादित नसलेल्या तराजूने झाकलेले आहेत. प्रौढ सामान्यतः गडद किंवा हलका-ऑलिव्ह रंगाचे असतात आणि तरुणांच्या डोक्यावर, शरीरावर आणि शेपटीवर डाग आणि गडद क्रॉस-बँड असतात.

त्यांच्याकडे अंशतः जाळीदार बोटं आणि बोटे आहेत. इतर मगरमच्छांप्रमाणे, त्यांच्याकडे खूप जाड, शक्तिशाली शेपटी आहे, जी बाजूंनी सपाट आहे (“नंतरचे संकुचित”).

नर सुसरला त्याच्या थुंकीच्या शेवटी मोठी, पोकळ सूज असते ज्याला “अनुनासिक बॉस” म्हणून ओळखले जाते. जेव्हा तो लैंगिकदृष्ट्या प्रौढ होतो तेव्हाच हे विकसित होते. ही सूज, आणि पुरुषांच्या शरीराच्या आकारामुळे नर आणि मादी सुसर (म्हणजे लैंगिक मंदता) मध्ये फरक करणे सोपे होते, जे इतर मगरमच्छांमध्ये दुर्मिळ आहे. अनुनासिक बॉसचे कार्य चांगले समजले नाही, परंतु हे दृश्य लिंग संकेत असू शकते किंवा ते ध्वनी अनुनाद म्हणून वापरले जाऊ शकते.

सुसर हा प्राणी कोठे राहतो – habitat

सुसर या प्राण्याला सामन्यात स्वच्छ, वाहत्या, गोड्या पाण्यामध्ये राहायला खूप आवडते. हे प्राणी नदी, तलाव या ठिकाणी राहणे पसंत करतात किवा हे प्राणी ज्या ठिकाणी भरपूर मासे आहेत त्या ठिकाणी राहतात. त्यांना घरटी बांधण्यासाठी आणि उन्हात वाळण्यासाठी वाळू-किनारी किंवा सॅन-बार असलेले निवासस्थान देखील आवडतात.

सुसर प्राण्याचा आहार – food 

सुसर हा प्राणी मांसाहारी प्राणी आहे आणि या प्राण्याला मासे खायला खूप आवडतात त्यामुळे ते आपल्या निवास्थानाची जागा जेथे मोठ्या प्रमाणात मासे आहेत तेथेच करतात. तरुण सुसर लहान मासे, बेडूक आणि कीटक खातात. प्रौढ सुसर मोठे मासे आणि क्रस्टेशियन्स देखील खातात. सुसर हा प्राणी त्यांची शिकार चावत नाहीत, उलट ते पूर्ण गिळतात.

सुसर प्राण्यांचा विणीचा हंगाम आणि सवयी – mating season and habits 

नर सुमारे १३ वर्षांच्या वयात लैंगिकदृष्ट्या परिपक्व होतात, जेव्हा त्यांच्या अनुनासिक बॉसचा विकास होतो. पुरुष त्यांच्या क्षेत्राभोवती पोहणे आणि नाकातील बॉसच्या मदतीने आवाज करतात आणि त्या आवाजाने ते अनेक जोडीदारांना आकर्षित करू शकतात आणि त्यांच्या प्रदेशात एक हॅरम तयार करू शकतात, ज्याचा ते इतर पुरुषांपासून आक्रमकपणे बचाव करतात.

सुसर सहसा डिसेंबर आणि जानेवारी दरम्यान आणि पुन्हा कोरड्या हंगामात (मार्च आणि एप्रिल) सहवास करतात. ते त्यांचे पाठीमागील पाय वापरून घरटे खोदतात, सहसा नदीकिनारी वाळूच्या काठावर ते घरटे बनवतात. घरटे अंदाजे २० ते २५  इंच म्हणजेच (५५ ते ६० से मी) खोल आहेत.

मादी २५ ते १०० अंडी घालते, जी कोणत्याही मगरी प्रजातींपैकी सर्वात मोठी असते आणि उष्मायनासाठी ७५ ते ९५ दिवस लागतात. मादी घरियाल तरुणांना त्यांच्या उबवणीचा किलबिलाट ऐकून खोदतात आणि अनेक दिवस उबवणीचे रक्षण करतात. ते त्यांच्या लहान मुलांना इतर मगरमच्छांसारखे तोंडात घेऊन जात नाहीत कारण त्यांचे दात खूप तीक्ष्ण असतात.

विणीचा हंगामडिसेंबर आणि जानेवारी, मार्च आणि एप्रिल
अंड्याची संख्या२५ ते १०० अंडी घालते
उष्मायन कालावधी७५ ते ९५  दिवस

सुसर प्राण्याची काही मनोरंजक तथ्ये – interesting facts about susar

 • सुसर या प्राण्याचे रक्त थंड असते.
 • सुसर या प्राण्याचे दोन वेगवेगळे प्रकार आहेत ते म्हणजे अमेरिकन सुसर आणि चीनी सुसर.
 • सुसर नेहमी पाण्यात राहणे पसंत करते आणि फक्त सूर्यस्नान करण्यासाठी आणि घरटे बांधण्यासाठी बाहेर पडते.
 • सुसर हे प्राणी मासे, कासव, पक्षी, बेडूक आणि कधी कधी लहान हरीण देखील खातात.
 • त्याच्या तोंडात खूप तीक्ष्ण दात आहेत जे मासे पकडण्यासाठी बनवले जातात, जे त्याचा मुख्य आहार देखील आहे.
 • भारतीय सुसर हे प्रामुख्याने महत्त्वाचे मासे शिकारी आहेत.
 • औषधी वापरासाठी सुसर अंडी गोळा केली जातात.
 • भारत, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि बांगलादेश त्याचबरोबर चंबल नदी, सोन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कटारनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य/जलाशय (गिरवा नदीवर) आणि गंडक नदीमध्ये भारतात आढळते.
 • सुसर प्राण्यापासून मानवांना धोका नसतो कारण सुसर हा प्राणी खूप लाजाळू असतात आणि सामान्यत: मानवांपासून लपतात.
 • सर्वोत्तम वर्तमान अंदाज सुचवतात की पृथ्वीवर सुमारे ६५० जंगली प्रौढ सुसर शिल्लक आहेत. हे एका शतकापेक्षा कमी कालावधीत अंदाजे ९८% लोकसंख्या घट आहे.
 • सुसर या प्राण्याचा अंडी उबवण्याचा कालावधी ७५ ते ९५ दिवस असतो.
 • Ghavialidae कुटुंबातील सुसर हि एकमेव प्रजाती आहेत आणि जे इतर सर्व मगरींपासून कदाचित ४० दशलक्ष वर्षांपूर्वी विभक्त झाले आहेत.
 • सुसर प्राण्याचे आयुष्य २५ ते ३० वर्ष असते.
 • सुसर या प्राण्याला इंग्रजीमध्ये gharial असे म्हणतात.
 • आययूसीएनच्या लाल यादीद्वारे सुसर हा प्राणी गंभीरपणे धोक्यात आलेला प्राणी आहे.

वरील सर्व गोष्टी पाहून आपणास अंदाज लागला सुसर प्राण्याची संपूर्ण माहिती प्रजाती, जीवन susar animal information in marathi या विषयी थोडक्यात माहिती मिळाली असेलच. susar information in marathi हा लेख आपल्याला आवडल्यास आपल्या मित्र परिवारासोबत फेसबुक ओट्सअप्प सारख्या विविध सोशियल मेडिया वरून माहिती पोहचवा. तसेच susar in marathi हा लेख कसा वाटला व अजून काही सुसर information about susar in marathi विषयी राहिले असेल तर आपण comments द्वारे कळवू शकता धन्यवाद.

आम्ही दिलेल्या information on susar in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू. अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

Leave a Comment

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!